Miejsce: Kraków
Rok powstania: 2010
Wielkość: 6000 m²
Inwestor: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Zakres prac: scenariusz narracyjny, scenariusze filmów dokumentalnych, aranżacja scenograficzna, produkcja filmów i treści multimedialnych, produkcja instalacji hydromechanicznej łączącej robotykę z animacją 3d.

Kilka metrów pod słynnym krakowskim Rynkiem mieści się wystawa, która przenosi zwiedzających do odległych czasów średniowiecza i ukazuje ścisłe związki królewskiego grodu z innymi ośrodkami europejskimi.

Ożywiona przez archeologów przestrzeń to swoisty rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury; to kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi przez koła wozów jeżdżących tędy w czasach Władysława Łokietka; to także najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa oraz monety i różnorodne przedmioty używane przed wiekami.

W Podziemiach Rynku tradycja łączy się z nowoczesnością - szacunek dla przeszłości przeplata się ze współczesnym językiem multimedialnym, co czyni wystawę niezwykłą podróżą w czasy rozkwitu dawnej stolicy Polski.
Miejsce: Kraków
Rok powstania: 2010
Wielkość: 6000 m²
Inwestor: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Zakres prac: scenariusz narracyjny, scenariusze filmów dokumentalnych, aranżacja scenograficzna, produkcja filmów i treści multimedialnych, produkcja instalacji hydromechanicznej łączącej robotykę z animacją 3d.

Kilka metrów pod słynnym krakowskim Rynkiem mieści się wystawa, która przenosi zwiedzających do odległych czasów średniowiecza i ukazuje ścisłe związki królewskiego grodu z innymi ośrodkami europejskimi.

Ożywiona przez archeologów przestrzeń to swoisty rezerwat z nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury; to kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi przez koła wozów jeżdżących tędy w czasach Władysława Łokietka; to także najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa oraz monety i różnorodne przedmioty używane przed wiekami.

W Podziemiach Rynku tradycja łączy się z nowoczesnością - szacunek dla przeszłości przeplata się ze współczesnym językiem multimedialnym, co czyni wystawę niezwykłą podróżą w czasy rozkwitu dawnej stolicy Polski.
Rynek Główny 6
31-042 Kraków
+48 600 002 430